Sunningwell Steel Polska S.A.

Został zarejestrowany w 2019 roku.
W zamyśle udziałowców, Sunnignwell Steel ma stać się polskim holdingiem stalowym obejmującym przejmowane aktywa w Polsce, w Rumunii oraz potencjalnie w innych krajach Europy Środkowo- Wschodniej.

Laminorul Danube Metallurgical Enterprise

Została utworzona w 2019 r. na mocy prawa rumuńskiego w celu ułatwienia nabywania aktywów i zarządzania nimi na terytorium Rumunii. Spółka ta nabyła już dwa zakłady produkcyjne w Rumunii, które wcześniej należały do Invest Nikarom.

DLA AKCJONARIUSZY

27 paź 2020

Wezwanie do złożenia akcji w Spółce

DANE SPÓŁKI

Sunningwell Steel Polska S.A.
ul. Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa

NIP: 7010969172
REGON: 385399080
KRS: 0000837267

Kapitał zakładowy: 100 tys. zł. Kapitał wpłacony: 100 tys. zł
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO